Timisul Evanghelic
Biserica baptista Golgota din Ciacova – prezentare

Biserica baptista Golgota din Ciacova – prezentare


   Pastor: Ianc Marius

Daca cunosti mai multe despre aceasta biserica trimite un email la timisulevanghelic@gmail.com

Adresa: Ciacova, str. Carpaţi, nr. 2, cod 307110, jud. Timiş

   

@TimisulEvanghelic

2 comments

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO