Timisul Evanghelic

Caută sfaturi înțelepte – „Cine umblă cu înțelepții se face înțelept…” Prov. 13:20

Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu așază în cercul tău social creștini maturi este ca tu să ai pe cineva la care să apelezi pentru un sfat înțelept. Solomon a avut multe de spus desre căutarea unui sfat înțelept: „Înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile” (Prov. 13:10), „Ascultă sfaturile, și primește învățătura, ca să fii înțelept pe viitor!” (Prov. 19:20), „Planurile se pun la cale prin sfat” (Prov. 20:18).

Este o vreme pentru a căuta un sfat înțelept, pentru a asculta vocea matură, demnă de încredere, a altor creștini. Acest lucru este deosebit de important, mai ales ținând cont de direcția în care se îndreaptă societatea noastră. Suntem copleșiți cu mesaje îndoielnice, asaltați de brutalitate și înghițiți de violență. Este imperios necesar să cauți un creștin matur, în care ai încredere și pe care îl admiri, și să fii dispus să asculți sfatul său, chiar dacă nu ești de acord cu el.

Aproapte toți regii menționați în Scriptură s-au bazat pe sfătuitori, care să le împărtășească din înțelepciunea lor, în situații dificile. David și Solomon au apelat la sfetnicii lor de încredere, atunci când s-au aflat în nevoie. Moise a discutat cu socrul său. În Biserica Primară, credincioșii cereau sfatul ucenicilor. Chiar și Pavel avea anumiți oameni la care putea apela, pentru a căpăta înțelepciune.

Apostolii le-au spus tuturor creștinilor să vegheze unii asupra altora, cu blândețe și rugăciune, însă au și desemnat în fiecare biserică păzitori, numiți bătrâni, care să aibă grijă de oameni, la fel cum păstorii se îngrijesc de oile lor, conducându-i, prin propriul exemplu, departe de tot ce este rău și către tot ce este bun. Datorită rolului pe care îl au, bătrânii poartă numele de păstori și se vorbește despre ei în termeni care exprimă ideea de conducere (1 Tes. 5 și Evrei 13). Biserica, pe de altă parte, trebuie să recunoască autoritatea, lăsată de Dumnezeu, a liderilor săi, și să le urmeze călăuzirea.

Nu neglijați înțelepciunea bisericii. Ea a fost creată special de Dumnezeu pentru a-i ajuta pe oamenii care au nevoie de un sfat înțelept, iar El o folosește ca pe unul dintre instrumentele de modelare a vieții noastre.

Pastor Ioan Cocîrțeu

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO