Ce ziceți de profeția aceasta, care se împlinește astăzi?

aprilie 3, 2020
293
Views

Ce ziceți de profeția aceasta, care se împlinește astăzi? A fost profețită în anul 1986 de omul care a salvat zeci de mii de oameni de la pierzanie și care a convertit mulți dealeri și consumatori de droguri ai New York-ului.

David Wilkerson este autorul cunoscutei cărți “Crucea si pumnalul”, a fondat Teen Challege (salvatoarea a mii de oameni dependenți de droguri chiar și astăzi, chiar și în România), a fondat Biserica non-denominațională (independentă) Times Square din NY, așadar un om sfânt, de încredere și cu un mare impact in societate.

Conform profeției sale, ne așteaptă o trezire spirituală. Este gata Biserica lui Cristos să primească și să ucenicizezi sufletele care se vor întoarce la Dummezeu?

Tony Berbece

Article Categories:
articol · articol crestin · toni berbece

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here