Cînd este mintea mea normală? | Daniel Cocar

mai 24, 2021
449
Views

În lumea neopăgînă și progresistă în care trăim chiar acum, este destul de dificil să evaluezi cine este normal și cine nu. În războiul modern al vocilor ne trebuie un Etalon, un Model, după care să ne putem ghida, compara sau evalua, și acesta îl găsim la Dumnezeu în Scripturi.

În trecerea mea prin viață am observat că problema umanității este o minte bolnavă sau pervertită și observația aceasta este făcută cu mult înaintea mea tocmai pe un filosof creștin care L-a văzut pe Hrisots cel Înviat și în felul acesta s-a convertit de la Iudaism la Creștinism. Apostolul Pavel a scris o chestiune care mi-a dat mult de gîndit: „Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă lăsați transformați prin înnoirea minții voastre” (Romani 12:2).

Deci cum poate mintea mea fi evaluată dacă e normală? Și în caz că mintea mea e confuză, cum poate fi ea vindecată, echilibrată și transformată? Războiul spiritual se dă la nivelul minții. Iată cum:

Mintea normală o primești cînd îți ridici ochii spre Cer și recunoști existența lui Dumnezeu, dar devi și închinător real, adică practicant. (Daniel 4:34).

Cînd realizezi Cine este Dumnezeu cu adevărat, începi lauda și Închinarea tu cu gura ta. În Cartea Daniel capitolul 4 găsim memoriile scrise ale unui rege extrem de puternic. Pînă în acel moment, timp de șapte ani, Nebucandnețar a suferit de licantropie sau boantropie din cauză că se concentrase doar pe el. A început să se comporte ca un animal. Era extrem de egocentrat și de aici i s-a tras nebunia. Marea întrebare profundă la care ar fi deătept să ne răspundem fiecare e asta: ești egocentrat sau Hristo-centrat???? (Dan 4:29-30). Nebucadnețar era concentrat doar pe el însuși și pe realizările lui. Esența păcatului este să te concentrezi  prea mult pe tine, pe eul tău și nu pe Dl Isus.

În Închinare adevărată te concentrezi pe Dumnezeu și ÎL lauzi pe EL și în felul acesta începe Normalitatea, Vindecarea. Nu mai ești tu centrul vieții tale, ci Domnul. Asta aduce echilibru și vindecare.

Al doilea pas în normalizarea minții mele: Fiul Risipitor s-a dus înapoi acasă. (Luca 15:17-20). Mintea mea devine normală cînd decid ferm și definitiv să intru sau să mă întorc sub autoritatea lui Dumnezeu, adică a Tatălui Ceresc. Dar NU mă opresc doar la intenție, ci cînd pun intenția și decizia în practică. Fiul risipitor s-a sculat, a plecat, dar a și ajuns! S-a pus în mișcare. A acționat! Pocăința e un verb. Nu-i suficient doar să știi că Dumnezeu există, că îți este Tată, sau că te-ai boteazat, ci trebuie să vrei să intri sub autoritatea Sa, care produce vindecare și transformare. Cînd fiul s-a pocăit cu adevărat s-a pus în mișcare. S-a văzut și s-a auzit. Acum am vizionat o știre serioasă din India: Indienii își ard idolii pentru că NU i-a ocrotit de covid 19. Pocăința adevărată te obligă să faci schimbări majore în viața ta.

Mintea normală o găsim la picioarele lui Isus Hristos. (Marcu 5:5). Pînă atunci omul din Gadara era sărit de pe fix. Era demonizat cu un comportament dezaxat. Dar există soluție și aici: Picioarele lui Isus, adică autoritatea Sa. Cît timp a avut comportament deviant, nudist prin cimitirul satului și îndrăcit, consătenii NU s-au speriat. Cînd însă l-au văzut la picioarele lui Isus cu mintea întreagă s-au speriat. Oamenii cu mintea întreagă conectați și stăpîniți de Isus, îi vor speria pe cei din lume care acceptă orice deviație de comportament, parcă numai cea normală nu.

Isus îmblînzește, te îmbracă, domesticește și înobilează. Repară tot ce a stricat satana și păcatul. Îți dă un nou început.

Mintea mea e normală cînd stăpînită de Gîndul lui Isus. (Filipeni 2:5; 3:15). Așa mă pot verifica dacă am mintea normală: cînd mintea mea e controlată și condusă de Isus.

@@@ Fred Smith, fondatorul FedEx a spus: „Ești ceea ce ești pentru că așa vrei să fii. Dacă realmente ai vrea să fii altfel, ai fi deja în plin process de schimbare”

Schimbarea pozitivă vine prin mintea lui Isus Hristos. Cum adică? Isus se supunea Tatălui Său. Făcea Voia lui Dumnezeu. Era smerit și dispus să urce pe Cruce și din acel motiv a și fost înălțat nespus de Mult. Aaa și să nu cumva să uit: Voia lui Dumnezeu e bună plăcută și desăvîrșită. Cît de normală îți e mintea???

sursa articol – https://cocardaniel.wordpress.com/2021/05/12/cind-este-mintea-mea-normala/

Article Categories:
articol · articol crestin · Daniel Cocar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here