Concert de colinde in Cartierul Plopi din Timisoara

decembrie 14, 2018
35
Views


In Curtea Scolii Generale, Nr 4 din Timisoara va avea loc un concert de colinde. Vor colinda Corul si Formatiile Biserici Penticostale Gosen din Timisoara. Adresa este Str Jules Verne, nr 64

Article Categories:
colinde · gosen timisoara

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.