Concert gospel Oh Happy Day! la Sala Capitol din Timisoara (21-22 iunie 2014)

iunie 11, 2014
8
Views

21-22 iunie 2014, “Oh Happy Day! la Sala Capitol .Gospel meets Symphony”, un concert extraordinar pentru o cauză bună. Peste 100 de corişti amatori, orchestra Filarmonicii “Banatul” şi un band . O impresionantă desfăşurare de forţe pe scenă, care merită un public pe măsură.  


Article Categories:
concert · gospel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.