Timisul Evanghelic

Inaugurarea locașului de închinare al Bisericii Baptiste Elohim Șag

Duminică, 14 mai, în prezența câtorva sute de credincioși s-a inaugurat clădirea Bisericii Baptiste din Șag, o realizare care are în spate binecuvântarea lui Dumnezeu și dragostea credincioșilor din această localitate și nu numai.

Fanfara Bisericii Baptiste din Jebel L-a lăudat pe Domnul, iar grupurile de tineri au contribuit la programul de slujire.

La eveniment a participat Președintele Comunității Baptiste de Timișoara, pastorul Ioan Cocîrțeu, alături de alți slujitori invitați, mesajul Scripturii fiind predicat de fr. păstor Marius Ianc.

Pastor, Beni Samoilă.

sursa foto www.facebook.com/marius.ianc

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO