Încurajarea de miecuri

aprilie 8, 2020
262
Views

“Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi.” Psalmul 123:2

Avem nevoie de milă mai mult ca oricând. Mila cuiva care ar putea să ne ajute. Mila cuiva care se uită la noi, ne aude, ne înțelege și poate să ne întindă mâna. Nicicând nu ne-am putut salva singuri, acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de o intervenție supranaturală.

Acel Cineva care poate să ne ajute este Dumnezeu, Stăpânul, căruia Îi cerem ajutorul. Mâna noastră e întinsă spre El. Cerșim din mila Lui. Ne dăm seama și realizăm că El are ceea ce noi nu avem. Are putere, are soluții, are multe realizări la activ. Ne uităm la El ca la singura soluție de scăpare.

Cerem milă până se va îndura de noi. Va întinde mâna și ne va da vindecarea. Nu își astupă urechile la strigătul nostru disperat, ci aude ruga noastră. Da, cu adevărat, Lui îi face plăcere să ne vină în ajutor.

Trăim prin har, Pastor Ioan Cocîrțeu

Article Categories:
articol · articol crestin · ioan cocirteu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here