Ionel L. Tuțac: 150 de Biblii vor fi distribuite românilor din Serbia

aprilie 17, 2018
113
Views


Pregătite pentru românii din Serbia. 150 de Biblii vor fi distribuite românilor din această țară. Speräm cä este doar prima tranșă din cele 1000 de exemplare pe care dorim să le oferim celor care au nevoie de Pâinea Vieții.
sursa: www.facebook.com/tutac.ionel 

Article Categories:
biblia · ionel tutac · serbia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here