Ionel L. Tuțac: Sustine proiectul Biblii pentru românii din Serbia!

martie 27, 2018
111
Views


Asociația Renașterea Familiei, în parteneriat cu Radio Vocea Evangheliei Timisoara si Romanian-American Bible Society vor fi implicate în distribuirea de Biblii printre românii din Banatul Sârbesc.
Bibliile se află în Atlanta, iar zilele viitoare, dacă găsim resurse, ele vor fi trimise cu vaporul înspre România.
Costul pentru o Biblie este de 4$.Dorința noasträ este aceea de a aduce cel puțin 1000 de Biblii.
Pentru informații și sprijin în realizarea acestui proiect puteți contacta următoarele persoane: Ionel Tuțac, Cristina Olariu sau Jacob Mătăsariu!

Article Categories:
biblia · donatii · ionel tutac

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here