Meditatia zilei : Ce nu este evanghelismul?

martie 16, 2015
109
Views

Ce nu este evanghelismul?

In primul rând nu este o activitate sporadică, din când în când, pentru a atrage vizitatori la biserică. În al doilea rând,evanghelismul nu este deschiderea unei noi bisericii cu membri din alte biserici. Aceasta este mare problemă a noastră.


In al treilea rând nu este o lucrare la care sunt chemați numai oameni calificați. Al patrulea rand nu este o lucrare optionala, dacă vreau ma duc să vestesc evanghelia dacă nu nu mă duc.”Sunt un creștin botezat și vai de mine dacă nu vestesc evanghelia “. 


Meditatia zilei – 16 martie 2015 
Articol scris de Moldovan Daniel

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here