MULȚUMEȘTE-I ! de Ioan Cocîrțeu

aprilie 27, 2018
10
Views
MULȚUMEȘTE-I !  de Ioan Cocîrțeu

1. Mulțumește-I că ești capodopera creațiunii Sale și trăiești minunea vieții în toată splendoarea ei.
2. Mulțumește-I că ești în grija Lui și zilnic te binecuvântează cu mult mai mult decât poți înțelege.
3. Mulțumește-I pentru toți anii vieții tale în care ai fost crescut de părinți, educat de dascăli și prețuit de familie.
4. Mulțumește-I că ai plâns, ai suferit și poate ai fost zdrobit ca să-L cunoști și să te împrietenești cu El.
5. Mulțumește-I pentru clipele de bucurie care îți aduc aminte promisiunea că va veni vremea când te vei bucura etern.
6. Mulțumește-I că ai avut harul să crești un copil, să îngrijești un neputincios, să legi o rană sau să hrănești flămânzii, poate chiar să suferi pentru El.
7. Mulțumește-I pentru mesele îmbelșugate pe care le-ai servit, pentru patul moale în care te odihnești, pentru slujba bănoasă pe care o ai și pentru pacea din căminul tău.
8. Mulțumește-I chiar și pentru dușmani, pentru cei ce te urăsc, dar care îți aduc mereu aminte că ești chemat să binecuvântezi, nu să blestemi și să te răzbuni.
9. Mulțumește-I pentru ziua de mâine pe care tu nu o cunoști, dar ai asigurarea că El va fi cu tine și nimeni nu te va smulge din mâna Lui.
10. Mulțumește-I că nu te pedepsește după păcatele tale, ci în îndelunga Lui răbdare așteaptă să te pocăiești și să primești viața veșnică.
11. Mulțumește-I pentru unicul Său Fiu trimis în lumea noastră ca să sufere și să moară pentru vinovăția neamului omenesc.
12. Mulțumește-I că poți să-ți duci mântuirea până la capăt, iar ca răsplată să ai parte de cer, de cununi de aur, de sărbătoarea îngerilor, de bucuria revederii celor dragi, de întâlnirea cu El.

Pastor Ioan Cocîrțeu

Article Categories:
articol · articol crestin · ioan cocirteu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.