O săptămână de promovare a Scripturii la Biserica Betel Făget (01 – 08 noiembrie 2015)

octombrie 30, 2015
90
Views

Biserica Baptistă „Betel” din Făget, organizează în săptămâna 01 noiembrie – 08 noiembrie 2015, 2015, o săptămână de promovare a relației cu Dumnezeu, prin Cuvântul Scripturii. Această lucrarea are atât un scop edificator pentru cei credincioși, cât și unul evangelistic pentru necredincioși.

În această perioadă, în fiecare seară la casa de rugăciune a bisericii, vor fi programe speciale de promovare a Scripturii, după cum urmează:

Data și ora
Predică Cuvântul lui Dumnezeu
Tema prezentată
Duminică, 01 noiembrie, ora 17:00
Pastor Alexandru Neagoe, Timișoara
Citirea Scripturii
Luni, 02 noiembrie, ora 18:00
Pastor Gelu Păcurar, Arad
Studiul Scripturii
Marți, 03 noiembrie, ora 18:00
Pastor Beniamin Costea, Arad
Interpretarea Scripturii
Miercuri, 04 noiembrie, ora 18:00
Pastor Florin Iosub, Cărpiniș, TM
Prețuirea Scripturii
Joi, 05 noiembrie, ora 18: 00
Pastor Onisim Mladin, Arad
Aplicarea Scripturii
Vineri 06 noiembrie, ora 18:00
Pastor Bebe Ciaușu, Ineu, AR
Comunicarea Scripturii
Duminică, 08 noiembrie, ora 17:00
Pastor Samuel  Tuțac, Timișoara
Puterea Scripturii

sursa: baptist-tm.ro

Article Categories:
betel faget · biblia · biserica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here