Timisul Evanghelic
Post şi Rugăciune la biserica Aletheia din 6 – 26 Ianuarie 2014

Post şi Rugăciune la biserica Aletheia din 6 – 26 Ianuarie 2014

Perioada de Post și Rugăciune: 06 – 26.01.2014

Tema: REÎNNOIRE SPIRITUALĂ

În această perioadă de post și rugăciune vom căuta pe Domnul pentru reînnoire spirituală în viața personală, a
bisericii locale și a orașului nostru. Pentru ca aceasta să aibă loc, membrii bisericii trebuie să se concentreze (în mod
personal și colectiv) asupra:
citirii, împlinirii și învățării Cuvântului
mărturisirii păcatelor și îndepărtării de păcat
rugăciunii pentru ei înșiși și mijlocirii pentru alții
mărturisirii Cuvântului celor nemântuiți

Săptămâna I (06-12.01.2014) Reînnoire spirituală în viața personală
1. Citește Cuvântul și meditează asupra Lui (Neemia 8)
2. Mărturisește-ți păcătele ca să primești iertare (Neemia 9)
3. Înnoiește-ți gândirea, acceptând ce spune Dumnezeu cu privire la tine și la acțiunile pe care trebuie să le faci
(Efeseni 4)
4. Gândește-te la lucrurile care te-au împiedicat până acum să te apropii de Dumnezeu și renunță la ele (2
Cronici 29:5-7, 15-19; Evrei 12:1)
5. Stai de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune. Dacă nu experimentezi biruința, cere ajutorul unui lider (2 Cronici
30:17-20)
6. Spune altora ce ai învățat și experimentat în această săptămână, ca și ei să fie încurajați și motivați (Faptele
Apostolilor 11:34-48)

Săptămâna II (13-19.01.2014) Reînnoire spirituală a bisericii Aletheia
1. Ne rugăm ca biserica Aletheia să manifeste reverență pentru Cuvânt: manifestând interes pentru învățătura
biblică, aplicând-o în viața zilnică, manifestând disponibilitate de a-i învăța pe alții (Ps. 107:19-20, Neemia
8:1-8)
2. Ne rugăm ca biserica Aletheia să se închine lui Dumnezeu: în duh și adevăr, cu bucurie și cântări de laudă, în
smerenie plecându-se înaintea Lui (Ioan 4, Faptele Apostolilor 2:37-47)
3. Ne rugăm ca fiecare persoană din biserica Aletheia să cinstească ziua de Duminică ca fiind Ziua Domnului, zi
în care să participăm cu bucurie la închinarea colectivă (Faptele Apostolilor 2:42-45, 3)
4. Ne rugăm ca fiecare persoană din biserica Aletheia să marturisească cu îndrăzneală mesajul Crucii (Faptele
Apostolilor 4:1-22)
5. Ne rugăm ca în biserica Aletheia să existe unitate și relații adevărate, caracterizate de dragoste (Romani 12:1-
16)
6. Ne rugăm ca fiecare persoană din biserica Aletheia să trăiască o viață plină de Duhul Sfânt și centrată pe Isus
Cristos (Galateni 5:16-26, Efeseni 3:14-21)

Săptămâna III (20-26.01.2014) Reînnoire spirituală a orașului Timișoara
1. Ne rugăm pentru un spirit de unitate la nivelul bisericilor locale din Timișoara (Matei 16:16-18, Efeseni 4:1-6)
2. Ne rugăm pentru sensibilitate la strigătul orașului (copii uciși înainte de naștere, copii abandonați, copii fără
mamă și/sau tată, cei robiți în diferite patimi, copii și adulți abuzați, etc.), să ne rugăm cu compasiune:
“Doamne, mântuiește orașul acesta!”(Ieremia 29:7, Isaia 58:1-12)
3. Ne rugăm pentru consolidarea și multiplicarea bisericilor în case și pentru ca ele să aibă influență spirituală în
zona lor de existență (Faptele Apostolilor 18:1-11)
4. Ne rugăm ca Aletheia, în călăuzirea Duhului Sfânt, să înființeze noi biserici locale, atât în Timișoara cât și în
alte localități (Faptele Apostolilor 16:1-10)
5. Ne rugăm pentru Școala Biblică Aletheia, prin care tineri și adulți să fie pregătiți și capabili să influențeze
orașul și țara (Faptele Apostolilor 19:8-12)
6. Ne rugăm pentru slujirea eficientă a Bisericii din Timișoara, care să se concretizeze în mântuirea unui mare
număr de oameni (Faptele Apostolilor 17:15-31)

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO