Slujbă de ordinare pastor la Biserica Gosen Timișoara

mai 27, 2021
447
Views

Cu deosebită bucurie vă invităm să participaţi la evenimentul special de ordinare al pastorului Todor Nelutu, eveniment care va avea loc sâmbătă 29 mai 2021, începând cu ora 16:00, la Biserica Penticostală Gosen din Timișoara

Article Categories:
biserica · gosen timisoara · todor nelutu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here