Timisul Evanghelic
VIDEO: Ce este “Harul”?

VIDEO: Ce este “Harul”?

Camera: Andrei Birtea
Moderator si Editor: Catalin Ciuculescu
Muzica: “Absolutely Uplifting” – Twisterium
Multumiri: Vlad si Luci Rotar, David Ciuculescu
catalinciuculescu.ro

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO