VIDEO: European Trumpet Call – 31 aug – 4 sep 2015 – reportaj AOTV

septembrie 21, 2015
84
Views

„European Trumpet Call” este un eveniment internațional de rugăciune care a avut loc pentru prima dată în România, orașul Timișoara pe parcursul săptămânii 31 august- 4 septembrie 2015. Credincioși de pretutindeni s-au adunat să sune din trâmbițe pentru întregul continent al Europei, în vederea reconcilierii, unității, antisemitismului și conducerii politice.
„Trumpet Call” este un concept spiritual, apărut în anul 2004 la inițiativa lui Ian Cole, liderul Centrului Mondial de Rugăciune din orașul Birmingham, Marea Britanie. Acesta a primit înțelegerea de a suna din trâmbițe peste Regatul Unit, chemând astfel Biserica la o întoarcere reală spre Dumnezeu.
Sute de participanți atât din țările europene cât și din întreaga lume, s-au unit într-un singur loc și în același timp pentru a răspunde chemării la trezire, Timișoara reprezentând locul libertății spirituale.

Article Categories:
rugaciune · video

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here