Timisul Evanghelic
VIDEO: Ionel Tuţac – Ce ne impresionează la sărbătoarea Rusaliilor?

VIDEO: Ionel Tuţac – Ce ne impresionează la sărbătoarea Rusaliilor?

Ce ne impresionează la sărbătoarea Rusaliilor?

În Vechiul Testament, sărbătoarea Rusaliilor avea 3 semnificaţii:

v     o semnificaţie agricolă – începea secerişul în Israel

v     o semnificaţie istorică – comemorau moartea împăratului David

v     o semnificaţie spirituală – evreii îşi aduceau aminte de primirea Legii pe muntele Sinai

În urmă cu 2000 de ani, la sărbătoarea Rusaliilor, s-au întâmplat câteva lucruri impresionante. Ce ne impresionează la sărbătoarea Rusaliilor?

1.      unitatea duhovnicească a Bisericii lui Hristos. Ceea ce a impresionat şi impresionează la Biserica lui Hristos este unitatea.

2.      mesajul spontan plin de putere al apostolilor.

3.      curajul predicării. Predicarea Evangheliei presupune curaj. Cineva spunea că o predică bună trebuie să conţină 3 lucruri: ethos (etică), logos (cuvânt) şi pathos (pasiune)

4.      claritatea răspunsurilor.

5.      formarea obiceiurilor.

6.      reputaţia pe care aceşti oameni au dobândit-o.

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO