Timisul Evanghelic
VIDEO: Luigi Mitoi – Ce faci atunci cand nu sti ce sa faci?

VIDEO: Luigi Mitoi – Ce faci atunci cand nu sti ce sa faci?Predica: Luigi Mitoi – 20 iulie 2014

Biserica Penticostala Elim Timisoara

Text: 2 Cronici 16 : 13 – 14, 2 Cronici 17 : 1 – 7, 2 Cronici 20 : 1 – 15


16:13  Asa a adormit cu părinţii săi şi a murit în al patruzeci şi unulea an al domniei lui;

16:14  l-au îngropat în mormântul pe care şi-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care-l umpluseră cu mirodenii şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul şi au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii.


17:1  În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel:

17:2  a pus oşti în toate cetăţile întărite ale lui Iuda şi a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda şi în cetăţile lui Efraim pe care le luase tatăl său Asa.

17:3  Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David şi n-a căutat pe Baali;

17:4  căci a alergat la Dumnezeul tatălui său şi a urmat poruncile Lui, fără să facă ce făcea Israel.

17:5  Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri. Şi a avut o mulţime de bogăţii şi slavă.

17:6  Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului şi a îndepărtat din Iuda chiar şi înălţimile şi idolii.

17:7  În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel şi Mica, să se ducă să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda.


20:1  După aceea fiii lui Moab şi fiii lui Amon şi cu ei nişte Moaniţi, au pornit cu război împotriva lui Iosafat.

20:2  Au venit şi au dat de ştire lui Iosafat, zicând: „O mare mulţime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria şi sunt la Haţaţon-Tamar, adică En-Ghedi.”

20:3  În spaima sa, Iosafat şi-a îndreptat faţa să caute pe Domnul şi a vestit un post pentru tot Iuda.

20:4  Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul şi au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul.

20:5  Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi.

20:6  Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri şi nu stăpâneşti Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria şi puterea, aşa că nimeni nu ţi se poate împotrivi?

20:7  Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău Israel şi n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moştenire seminţei lui Avraam care Te iubea?

20:8  Ei au locuit-o şi ţi-au zidit în ea un locaş Sfânt pentru Numele Tău, zicând:

20:9  „Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţişa înaintea casei acesteia şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strâmtorării noastre şi Tu ne vei asculta şi ne vei mântui!

20:10  Acum, iată, fiii lui Amon şi ai lui Moab şi cei din muntele Seir, la care n-ai îngăduit lui Israel să intre, când venea din ţara Egiptului, căci s-a abătut de la ei şi nu i-a nimicit,

20:11  iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moştenirea Ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire!

20:12  O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi, care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”

20:13  Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii lor.

20:14  Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf.

20:15  Şi Iahaziel a zis: „Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: „Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu

@TimisulEvanghelic

Adauga Comentariu

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Urmareste-ne pe

Ne place să întâlnim oameni interesanți și să ne facem noi prieteni.

Doneaza pentru site-ul TimisulEvanghelic.RO