VIDEO: Marsul Învierii Timişoara – 21 aprilie 2014

aprilie 23, 2014
40
Views
Inregistrare video de la Marsul Invierii din Timisoara din data de 21 aprilie 2014 (editia a XXIII-a,)

Predica: Beniamin Poplacean

Article Categories:
Beniamin Poplacean · marsul invieri · video

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.