Ordinare la Biserica Gosen din Timişoara

mai 31, 2021
1076
Views

În data de 29 mai de la ora 16.00, la Biserica Penticostală Gosen din Timişoara, a avut loc un serviciu special de ordinare. Todor Nelutu, a fost ordinat într-un cadru de sărbătoare şi bucurie ca şi pastor al Bisericii Gosen din Timişoara.

Comisia de ordinare a fost formată din pastorii: Nelu Filip, presedinte la Comunitatatea Regională Penticostală Arad şi pastor al Bisericii Penticostale Poarta Cerului din Timişoara, Aurel Avram – secretar, pastor al Bisericii Penticostale Speranta din Timişoara şi Dumitru Mot, pastor al Bisericii Penticostale Elim din Timişoara. 

Dumnezeu să dea izbândă noului pastor ordinat  în slujba la care a fost chemat.

All Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

The maximum upload file size: 512 Mo. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here